Om Frysbox

 

Frysbox är ett socialt ungdomsprojekt som handlar om aktivitet som öppnar upp för dialog. Genom dialogen jobbar vi med självstärkande övningar och värderingsövningar, som i sin tur skapar självförtroende att ta ställning och sätta sina egna gränser. Aktiviteten öppnar upp för att tillhöra en grupp och därigenom hitta ett intresse att utbilda sig och intressera sig för kunskap som kan ta dig vidare i dina livsval.

Idrott och andra passionerade intressen anses vara en effektiv skyddsfaktor som hindrar många ungdomar från att hamna snett i livet. Frysbox är en  verksamhet där idrott och passion varvas med sociala och självstärkande övningar. Syftet är att erbjuda och uppmuntra ungdomar att hitta eller fördjupa sig i en passion. Utifrån passionen kommer vi sedan med olika övningar och samtal ge ungdomarna verktyg för att påverka sina liv och hitta sina inre styrkor och tro på sig själva.

Fysisk träning ger utlopp för många olika känslor samtidigt som den främjar hälsa och välbefinnande. Träning i thaiboxning ger kunskaper i självförsvar, bra kroppskontroll men också mental träning. Det ger ett disciplinerat tänkande, grundat på en filosofi med respekt och ödmjukhet inför andra människor. Detta kommer att ske i kombination med samtal.

Fokus ligger på att öka självkänsla i form av att arbeta på sin personliga utveckling, att träna på att göra medvetna och aktiva val, samt att ge verktyg att nå sina mål och känna sig mer delaktiga i sociala sammanhang. I en träningsgrupp skapas även en miljö för ungdomarna att prata, bli hörda och möjlighet till reflektion.

Genom att känna delaktighet, tillhörighet och ansvar får ungdomarna växa i sina roller och känna självförtroende att klara av olika utmaningar de ställs inför. Den fysiska delen används som en drivkraft att öppna upp för samtal efteråt. Genom att svettas, slita och kämpa ihop stärks bandet mellan ungdomarna och förtroendet ökar för varandra.